Zpět na úvodní stranu
 
 
           
 
       
     
 
► REFERENCE   FOTO   VIDEO   ► LITERATURA  
 
Lektor: Jozef Ftorek, M. A. (*1973). Studoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd UK v Praze a na New York University (NYU) v USA, kde také získal titul Master of Arts in Media Ecology (1998). V letech 1998 – 1999 působil jako redaktor zahraniční redakce zpravodajství TV NOVA, později, jako externí redaktor a reportér České televize (2000 – 2003). Získal cenné zkušenosti při práci tiskového mluvčí (CK FISCHER), i jako account manažer v public relations agentuře. Podílel se na přípravě mediální kampaně pro podporu profesionalizace Armády ČR. Rozumí tedy i potřebám a pocitům na straně klienta. Prošel trenérským kurzem vzdělávací společnosti SMARTER Training & Consulting, kde následně pracoval jako trenér a konzultant. Je tvůrcem a garantem projektu MEDIA LEKTOR.CZ i autorem knih Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat (Grada, Praha 2006), Public relations a politika: kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem (Grada, Praha 2010) a Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války (Grada, 2017)  V současné době pedagogicky působí na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Mediální tréninky a semináře realizuje společně s kvalifikovanými asistenty. Trénink je veden v českém nebo anglickém jazyce.


Doporučená literatura:

J. Jirák, B. Köpplová - Média a společnost
Michael KunczikZáklady masové komunikace
Brian McNair -
Sociologie žurnalistiky
Joseph A. DeVito -
Základy mezilidské komunikace
A. Briggs, P. Cobley -
The Media: An Introduction
Jacques Ellul - Propaganda –
The Formation of Men‘s Attitudes                                                                  

Jozef Ftorek - Public Relations jako ovlivňování mínění - Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat 

Jozef Ftorek  - Public relations a politika - Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem

Akademický kodex vyjadřování je ve výše uvedené, doporučené literatuře výrazně potlačen, což přispívá k větší srozumitelnosti a čtivosti textu. Zejména do češtiny přeložená práce Briana McNaira „Sociologie žurnalistiky“, představuje stejně jako publikace autora, přehlednou a věcnou pomůcku, jenž poskytuje srozumitelný exkurs do světa ovlivňování mínění - vytváření souhlasu mezi občany.

 
     
     
 

 

 
     
  Design: Jozef Ftorek © 2005
:
: 603 373 745