Zpět na úvodní stranu
 
 
           
 
       
 
 
Smyslem projektu je sdílet se zájemci z řad laické i odborné veřejnosti poznatky, které jsme spolu s kolegy dosud získali během působení v oboru masmediální komunikace a public relations. Společně poznávat, jak co nejefektivněji komunikovat v prostředí masových médií, jak identifikovat nejvhodnější komunikační kanály, jak připravit a distribuovat klíčová sdělení, jak rozumět jazyku médií. Konstrukčním pilířem projektu je sada tréninků prezentačních a komunikačních dovedností. Ten doplňují public relations semináře, konzultace a individuální trénink (koučink).

Důvod: Z veřejného i politického života se vytrácí autenticita a individualita veřejných činitelů, politiků, novinářů i umělců. Je vytlačována a nahrazována uniformitou, disciplínou a nejistým hledáním pevné půdy pod nohama. Veřejný prostor vyplňuje taktizování, bezobsažné tlachání nebo „sofistikovaná“ komunikační řešení specializovaných agentur. Jejich finální produkt splňuje základní formální náležitosti účinného sdělení, kterými jsou přehledná struktura a precizní forma. V reálné rovině ale chybí jeho hlavní atributy: upřímnost, důvěryhodnost, maximálně možná konkrétnost a skutečná naléhavost. Výsledkem je tak většinou jen obtížně identifikovatelné poselství. Pokud ho adresát akceptuje, tak často jen proto, že dosud nic lepšího nepoznal.

Vize: Mým cílem je pomoci Vám vybudovat Váš vlastní nepřehlédnutelný, osobitý komunikační styl. Styl, který zaujme originalitou, věcností a působitostí. Tvrdím, že charisma se nedá naučit, ale lze ho probudit. Je to především otázka vůle, správné techniky sugesce, dynamiky, věcnosti i aktuálnosti sdělení. Pozornost publika přitahuje forma, kterou doprovází obsahová věcnost, srozumitelnost - konkrétnost a vhodný příklad.
„Buďte vším tím, čím můžete být!“ Rád Vám pomohu Vaše sdělení připravit a doručit vybraným adresátům z řad veřejnosti. Mou ambicí není kompletně naplnit a postavit obsah Vašich sdělení, protože jen vy nejlépe víte a cítíte, co chcete sdělit.


Ambice:
Mou ambicí je, abyste poznali, že kvalitní a úspěšná komunikační řešení jsou především ve Vašich rukou a blíže, než si myslíte, protože informace jsou i Vaší měnou.


Těším se na naši spolupráci

Jozef Ftorek, M. A.
 
 
  Design: Jozef Ftorek © 2005
:
: 603 373 745