Zpět na úvodní stranu
 
 
           
 
       
 
 


Řešení: Odpovědí na výzvu, kterou představuje absence přesvědčivé formy i obsahu, je kromě změny vlastního přístupu a komunikačního stylu praktický trénink. Ten Vás seznámí se situací na strategické úrovni, pomůže Vám nalézt a posílit Vaše individuální silné stránky, ukáže Vám směr a naučí Vás techniky, které budete samostatně rozvíjet a zdokonalovat, a to s přihlédnutím k Vašim praktickým zkušenostem, možnostem i osobnostním dispozicím.

Konstrukčními pilíři programu jsou tréninky prezentačních a komunikačních dovedností, s důrazem na komunikaci prostřednictvím masových médií, která jsou klíčovým komunikačním kanálem pro celospolečenské sdílení konkrétní zájmové informace. Součástí programu jsou i konzultace v rovině public relations, konkrétně odborné vedení v procesu přípravy komunikačních řešení včetně identifikace a použití nejvhodnějších komunikačních kanálů.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Design: Jozef Ftorek © 2005
:
: 603 373 745