Zpět na úvodní stranu
 
 
           
 
       
     
 
► PŮSOBIVÁ PREZENTACE   ► KRIZOVÁ KOMUNIKACE   ► PR JAKO OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ  
 
  ► MEDIA TRAINING II.  


PŮSOBIVÁ PREZENTACE:  

O co jde?
Jde o tradiční a ověřený tréninkový program, rozdělený do tří na sebe navazujících částí, které postupně upevňují pocit jistoty a rozvíjejí prezentační profesionalitu účastníků. První část tréninku je vstupní branou do oblasti zvládnutí a rozvoje prezentačních dovedností, které jsou dále rozvíjeny a prohlubovány o nové prvky ve druhé a třetí části, kdy se zaměřujeme na rozvoj specifických dovedností včetně zvládání obtížných situací při prezentacích.

Jak trénink probíhá?
Vlastní trénink probíhá maximálně interaktivním způsobem, kdy je teoretický výklad lektora prokládán množstvím praktických cvičení, a to tak, aby si účastníci tréninku mohli získané vědomosti a doporučení ihned vyzkoušet při své vlastní prezentaci. Z každého cvičení je pořízen videozáznam, který je vzápětí hodnocen jak lektorem, tak samotnými účastníky. Smyslem je společně nalézt cestu ke zdokonalení.

O čem?
Program Působivá prezentace probíhá formou jednodenního nebo dvoudenního soustředění s následujícím tématickým obsahem:
- První blok si klade za cíl předat účastníkům základní dovednosti v oblastech přípravy na prezentaci, definování jejího cíle, její strukturace a obsahové orientace s ohledem na typ auditoria. Procvičeny budou všechny prvky „formy“ prezentace – mimiky, gestikulace, postoje, a práce s hlasem prezentujícího.

- Druhý blok projde důležité způsoby a metody, které umožňují udržovat pozornost auditoria při prezentaci. Odpoví na otázku, jak zapojovat posluchače a jak je postupně vést k akceptaci sdělení, která prezentující předkládá. Účastníci si prakticky procvičí práci s audiovizuálními prostředky a naučí se je vhodně využívat.

- Třetí blok je zaměřen především na zvládání obtížných situací při prezentaci, na momenty, kdy je nutné se vypořádat s rušivými vlivy, obtížnými účastníky apod. a kdy je nutné využít „krizový scénář“. Účastníci se rovněž seznámí s novinkami v oblasti prezentačních metod a AV techniky.

Pro koho?
Pro všechny, kteří chtějí přesvědčivě a efektivně prezentovat svým klientům, spolupracovníkům, nadřízeným nebo studentům a chtějí, aby jejich prezentace získala pozornost, kterou si zaslouží.

Lektor - trenér?
Trénink povede lektor Jozef Ftorek. Studoval žurnalistiku a masovou komunikaci na FSV UK v Praze a na New York University v USA, kde také získal titul Master of Arts in Media Ecology (1998). V letech 1998 – 1999 působil jako redaktor zahraniční redakce zpravodajství TV NOVA, později, jako externí redaktor a reportér České televize (2000 – 2003). Získal cenné zkušenosti při práci tiskového mluvčí (CK FISCHER) i jako manažer v public relations agentuře Ogilvy. Podílel se také na přípravě mediální kampaně pro podporu profesionalizace Armády ČR. Rozumí tedy i potřebám a pocitům na straně klienta. Prošel trenérským kurzem vzdělávací společnosti SMARTER, kde následně pracoval jako trenér a konzultant. V současné době pedagogicky působí na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Media trénink realizuje společně s kvalifikovanými asistenty. Trénink je veden v českém nebo anglickém jazyce.

Kdy a kde a za kolik?
Kdy: Dohodou.
Místo: Praha, tréninkový sál.
Cena: Orientační cena za dvoudenní trénink činí 11.200,- Kč (včetně DPH) na osobu; v případě jednodenního programu 5.700,- Kč (včetně DPH) na osobu. Finální cena je stanovena po dohodě s klientem. Zahrnuje pronájem tréninkového sálu, učební materiály a občerstvení.

 
     
  Design: Jozef Ftorek © 2005
:
: 603 373 745