Zpět na úvodní stranu
 
 
           
 
       
     
 
► PŮSOBIVÁ PREZENTACE   ► KRIZOVÁ KOMUNIKACE   ► PR JAKO OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ  
 
  ► MEDIA TRAINING II.  KRIZOVÁ KOMUNIKACE A MASOVÁ MÉDIA: (pdf ke stažení)

Je to trénink právě pro Vás?
Už se Vám stalo, že se Vaše společnost, úřad, instituce nebo firma dostala do nepříjemné, kritické situace, která měla silnou či nežádoucí odezvu v masových médiích? Pokud ne, dokážete si představit, že taková situace může nastat? Jste v manažerské, obchodní či odborné pozici, ve které musíte reagovat na zvýšený zájem médií? Nebo jste dokonce tiskovým mluvčím, pracovníkem tiskového nebo „PR“ oddělení? Pokud ano, možná si kladete otázku: „ Co, jak a kdy říci médiím, veřejnosti v okamžiku krize? Bude moje sdělení adekvátní, pomůže uklidnit situaci nebo naopak ještě přilije olej do ohně? “ Víte jak se nejlépe zachovat? Jakou zvolit komunikační strategii? Během intenzivního jednodenního tréninku krizové mediální komunikace Vás připravíme na Vaše vystupování v médiích v situacích, které mají charakter konfrontace nebo krize. Procvičíte si správné formulování odpovědí na nekompromisní otázky novinářů, vystoupení na tiskové konferenci i přirozené chování ve studiu. Pomocí simulace reálných situací se naučíte adekvátně reagovat, formulovat řešení ve strategické a praktické rovině. Naučíte se vyjadřovat postoje tak, aby byly jasné, přesné, přesvědčivé a těžko zneužitelné. Získáte potřebnou jistotu. Na možnou krizi budete připraveni!

Jak je trénink koncipován, jak proběhne?
Speciálně je zaměřen na simulaci krizových situací, do kterých se můžete ve vztahu k médiím dostat, a jejich řešení ve strategické a praktické rovině. Umožňuje procvičení nestandardních, krizových situací mediální komunikace (interview, tisková zpráva, účast v diskusi ve studiu…), a to formou rolových her přímo v TV studiu s okamžitou možností analýzy videozáznamu a hodnocení.

O čem?
Vlastní obsah tréninku je pásmem reálných, kritických situací, které zadáním maximálně navozují atmosféru krizové komunikace. Situace jsou záměrně voleny z jiných profesních oborů, než ve kterých se účastníci tréninku běžně pohybují. Cílem je vyvarovat se stereotypních přístupů, naučit se nalézat „bezpečná“ řešení, která mají jednotná východiska a umožňují aplikaci na většinu komunikačních situací s charakterem konfrontace nebo krize.


S kým, kdo Vás bude trénovat?
Trénink vede lektor Jozef Ftorek. Studoval žurnalistiku a masovou komunikaci na FSV UK v Praze a na New York University v USA, kde také získal titul Master of Arts in Media Ecology (1998). V letech 1998 – 1999 působil jako redaktor zahraniční redakce zpravodajství TV NOVA, později, jako externí redaktor a reportér České televize (2000 – 2003). Získal cenné zkušenosti při práci tiskového mluvčí (CK FISCHER) i jako manažer v public relations agentuře. Podílel se také na přípravě mediální kampaně pro podporu profesionalizace Armády ČR. Rozumí tedy i potřebám a pocitům na straně klienta. Prošel trenérským kurzem vzdělávací společnosti SMARTER, kde následně pracoval jako trenér a konzultant. V současné době pedagogicky působí na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Media trénink realizuje společně s kvalifikovanými asistenty. Trénink je veden v českém nebo anglickém jazyce.

Kdy, kde a za kolik?
Kdy: Dohodou.
Místo: TV studio Holly.
Cena: Orientační cena za jednodenní trénink činí 13.500,- Kč (včetně DPH) na osobu. Finální cena je stanovena po dohodě s klientem. Zahrnuje pronájem studia, učební materiály, občerstvení a stravování.

 
     
  Design: Jozef Ftorek © 2005
:
: 603 373 745