Zpět na úvodní stranu
 
 
           
 
       
     
 
► PŮSOBIVÁ PREZENTACE   ► KRIZOVÁ KOMUNIKACE   ► PR JAKO OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ  
 
  ► MEDIA TRAINING II.  MEDIA TRAINING II.:  

Je to trénink právě pro Vás?
Jste v důsledku své pracovní pozice v pravidelném či příležitostném kontaktu s masmédii? Máte teoretické i praktické zkušenosti v komunikaci s novináři, ale cítíte potřebu dalšího, maximálně prakticky orientovaného vzdělávání a tréninku? Pak je to kurz právě pro Vás. Pomocí simulace reálných situací si osvěžíte a vyzkoušíte adekvátní reakce, formulace a postoje ve vztahu k novinářům a médiím, které reprezentují. Vaše vyjádření budou jasná, přesná a těžko zneužitelná. Utvrdíte si potřebnou jistotu, strategii i taktiku. Nebudete médii zaskočeni!

Jak je trénink postaven, jak proběhne?
Trénink je určen pro účastníky, kteří již v komunikaci s médii disponují základní sumou teoretických znalostí a praktických dovedností. Kurz je speciálně zaměřen na simulaci krizových i standardních situací, do kterých se v kontaktu s médii dostanete, a jejich maximálně kvalitní řešení ve strategické a praktické rovině. Trénink umožňuje procvičení většiny situací mediální komunikace (interview, tisková zpráva, účast v diskusi ve studiu, krizová komunikace…), a to formou rolových her a situací přímo v TV studiu. Přítomnost druhého lektora umožňuje vytvořit komunikační situace, kde se vyskytuje „silný oponentní hlas.“ Dva trenéři dokáží vyvinout větší tlak pro simulaci komunikace s charakterem konfrontace a krize. Samozřejmostí je následná analýza videozáznamu a hodnocení.

Obsah?
Vlastní obsah tréninku je pásmem reálných situací, které zadáním maximálně navozují atmosféru všech základních kategorií mediální komunikace. Situace jsou záměrně voleny i z jiných profesních oborů, než ve kterých se účastníci tréninku běžně pohybují. Cílem je vyvarovat se stereotypních přístupů, naučit se nalézat „bezpečná“ řešení, která mají jednotná východiska a umožňují aplikaci na většinu komunikačních situací včetně těch, které mají charakter konfrontace nebo krize.

Lektoři - trenéři?
Jozef Ftorek, M.A.: Studoval žurnalistiku a masovou komunikaci na FSV UK v Praze a na New York University v USA, kde také získal titul Master of Arts in Media Ecology (1998). V letech 1998 – 1999 působil jako redaktor zahraniční redakce zpravodajství TV NOVA, později, jako externí redaktor a reportér České televize (2000 – 2003). Získal cenné zkušenosti při práci tiskového mluvčí (CK FISCHER) i jako manažer v public relations agentuře. Podílel se na přípravě mediální kampaně pro podporu profesionalizace Armády ČR. Pracuje jako medialektor a konzultant. Pedagogicky působí na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

PhDr. Stanislav Vojtíšek: Vystudoval psychologii komunikace na FFUK v Praze (1991). Jako novinář prošel redakcemi tištěných i elektronických médií. Pracoval v deníku Práce (1989 – 1991), později v České televizi (1992 – 1996), kde se jako redaktor, editor a moderátor podílel na tvorbě dlouholetého zpravodajsko-analytického pořadu „21,“ jehož byl i původním spoluautorem. Jako jeden z mála českých novinářů živě referoval o genocidě v africké Rwandě. V současnosti působí jako mediální konzultant a externí pedagog na FF UK.

Kdy, kde a za kolik?
Místo: Praha, TV studio Holly
Kdy: dohodou
Cena: základní cena za jednodenní trénink činí 13.500,- Kč (včetně DPH) na osobu.
Finální cena je stanovena po dohodě s klientem. Zahrnuje pronájem TV studia, občerstvení a stravování.

 
     
  Design: Jozef Ftorek © 2005
:
: 603 373 745