Zpět na úvodní stranu
 
 
           
 
       
     
 
► PŮSOBIVÁ PREZENTACE   ► KRIZOVÁ KOMUNIKACE   ► PR JAKO OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ  
 
  ► MEDIA TRAINING II.  PUBLIC RELATIONS JAKO OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ: (pdf ke stažení)

O čem a pro koho?
Program poskytuje komplexní pohled na problematiku oboru PR, který nedefinuje a nevnímá pouze jako součást podnikového marketingu nebo „vztahy s veřejností“, ale jako dovednost ovlivňování mínění - vytváření souhlasu. Zmíněná dovednost se uplatňuje v mnoha aspektech společenského života, zejména v politice, obchodu (marketingu) nebo vzdělávání. Automaticky tak zahrnuje mnohé kulturní, zejména masmediální výstupy: film, zpravodajství, publicistiku, reklamu i propagandu (v jejím historicky podmíněném vnímání).
Širší východisko v pojetí předmětu PR i kritický pohled na některé tradiční mýty provázející praktické použití zavedených, zejména agenturních technik PR, je určeno každému, kdo je otevřen novým poznatkům, pohledům a kritickým přístupům. Program je inspirací k vlastnímu hledání komunikačních východisek tam, kde šablonovitá řešení podle dostupných manuálů a doporučení externích PR specialistů přináší jen relativní výsledky. Program je, už podle svého názvu: Public Relations jako ovlivňování mínění - Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat - Teorie a praxe ovlivňování mínění, určen tomu, kdo je z podstaty své profesní činnosti nucen efektivně komunikovat s veřejností nebo jinými zájmovými skupinami, a to zejména prostřednictvím masmédií, jež představují klíčový komunikační kanál moderní společnosti.
Jedná se zejména o:
- pracovníky v podnikovém marketingu a reklamě,
- pracovníky v oddělení vztahů s veřejností (PR),
- pracovníky agenturního PR,
- studenty komunikačních, mediálních studií,
- politiky,
- pedagogy.

Jak je „trénink“ postaven, jak proběhne?
Trénink je pojat jako interaktivní přednáškový program. Je určen pro účastníky, kteří již v problematice ovlivňování mínění disponují základní sumou teoretických znalostí a praktických dovedností. Program je speciálně zaměřen na objasnění a praktické procvičení teoretických východisek komunikace a ovlivňování mínění. Samozřejmým obsahem zaměstnání jsou rolové hry a brainstorming. Součástí programu je i „domácí úkol,“ písemně zpracovaný návrh PR kampaně dle zadání lektora a jeho společné, individuální vyhodnocení.

Obsah?
1. Public Relations: geneze, současnost, aktuální trendy4.Public Relations nebo propaganda?
2.Public Relations a PR agentury (agenturní PR)
 - Public Relations ve službách informační války
 - Jak definují agentury Public Relations 5.PR a etika
 - Nejčastější typy a techniky agenturního PR 6.Public Relations a Media Relations
 - Odměna za práci PR agentury - Účinky obsahové produkce masových médií
 - Ideální pracovník pro PR (podle PR agentury) - Masová média jako průmysl
3.PR, reklama a marketing7.Metody předání, zprostředkování zájmového sdělení
    

Lektor?
Jozef Ftorek, M.A.: Studoval žurnalistiku a masovou komunikaci na FSV UK v Praze a na New York University v USA, kde také získal titul Master of Arts in Media Ecology (1998). V letech 1998 – 1999 působil jako redaktor zahraniční redakce zpravodajství TV NOVA, později, jako externí redaktor a reportér České televize (2000 – 2003). Získal cenné zkušenosti při práci tiskového mluvčí (CK FISCHER) i jako manažer v public relations agentuře (Ogilvy PR). Podílel se na přípravě mediální kampaně pro podporu profesionalizace Armády ČR. Pracuje jako media lektor a konzultant. Pedagogicky působí na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Kdy, kde a za kolik?
Místo: Praha, tréninkový sál
Kdy: dohodou
Cena: základní cena za jednodenní program činí 6.700,- Kč (včetně DPH) na osobu. Finální cena je stanovena po dohodě s klientem. Zahrnuje pronájem tréninkových prostor, odborné materiály, občerstvení a stravování.

 
     
  Design: Jozef Ftorek © 2005
:
: 603 373 745